Beleid

Persbericht

De ministers van Vervoer uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland vragen om een ambitieuze Europese sociale agenda in de luchtvaartsector

De Europese luchtvaartsector heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Tegelijk staat de sector ook voor grote uitdagingen, zoals de verzadiging van het luchtruim, een forse concurrentiedruk en oneerlijke concurrentiële praktijken vanwege bepaalde derde landen, en onopgeloste vragen inzake sociale rechten. De lopende discussies en de herhaaldelijke stakingen in vele lidstaten van de Europese Unie illustreren de huidige ontevredenheid van de werknemers uit die sector.In de…
Persbericht

Week van de Mobiliteit: 4 miljoen euro van Smart Mobility Belgium voor 15 winnende projecten

Vijftien projecten die inzetten op slimme mobiliteit kunnen met steun van Smart Mobility Belgium aan de slag. Dat maken minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Mobiliteit François Bellot bekend tijdens deze Week van de Mobiliteit. De ministers reserveerden met Smart Mobility Belgium vier miljoen euro voor projecten die werken aan slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen. In totaal meldden 137 slimme mobiliteitsprojecten zich aan bij Smart Mobility Belgium. Deloitte…
Achtergrond

Pleziervaart

De sector van de pleziervaart is in volle groei. Jaarlijks worden er ongeveer 8000 pleziervaartuigen ingeschreven, en in 2017 werden bijna 6500 vaarbrevetten uitgereikt. Minister Bellot is bevoegd voor de pleziervaart op de binnenwateren, terwijl zijn collega staatssecretaris Philippe De Backer bevoegd is voor de pleziervaart op zee. De inspanningen van de Minister zijn gericht op het verder harmoniseren van de beide regimes, op het eenvoudiger en duidelijker maken van de regels en op het…
Persbericht

Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van de Wegalliantie

3rd Ministerial Meeting of “Road Alliance” – Ministers’ Statement Following the technical meeting, held on February 28th and March 1st 2018 in Vienna, and exchanges between Ministers in Ljubljana on April 25th, the Ministers and Representatives of the members of the Road Alliance, together with The Netherlands attending as an observer, met for their third ministerial meeting on May 14th in Brussels.On the occasion of this meeting, the Ministers of…
Persbericht

Procedure ‘handling’-operatoren op Brussels Airport afgerond

Brussels Airport Company heeft de opdracht voor de toekenning van de grondafhandelingslicenties op Brussels Airport gefinaliseerd. Om de zeven jaar worden nieuwe handlers aangewezen aan de hand van een selectieprocedure. De zogenaamde 'handling'-diensten verwijzen naar alle afhandelingsactiviteiten aan de grond in verband met het vliegverkeer die op de luchthavens worden uitgevoerd ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen, en die een sleutelrol vervullen in de luchtvaartketen.De periode…
Persbericht

Infrabel "MobiPulse"

Minister van Mobiliteit François Bellot is tevreden met de creatie door Infrabel van de tool "MobiPulse", een barometer van de reistijd met de trein en met de auto tijdens de spitsuren tussen Brussel en de provincies, en dit via de belangrijkste assen. Deze nieuwe tool is er op gericht om aan de pendelaars een beter en directer zicht te bieden op de stiptheid. Het is ook de bedoeling om zicht te krijgen op de gemiddelde reistijd, opgenomen tijdens dezelfde periodes, om vanuit het…
Persbericht

François Bellot: "De regering investeert in de toekomst: de Ministerraad keurt de plannen voor spoorinvesteringen goed"

Vandaag 2 februari 2018 heeft de Ministerraad de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en van Infrabel goedgekeurd. Via deze investeringsplannen investeert de regering 5,3 miljard euro in de Belgische spoorwegen. “Deze regering investeert in het spoor. Ook in de investeringsplannen staat de klant centraal: nieuwe rijtuigen, een meer moderne en meer comfortabele stationsinfrastructuur zonder excessen, investeringen in…
Persbericht

Stiptheidscijfers voor de maanden oktober en november 2017 – Reactie van voogdijminister François Bellot

Minister van Mobiliteit François Bellot heeft kennis genomen van de stiptheidscijfers van de NMBS en van Infrabel voor de maanden oktober en november 2017. "De cijfers zijn onaanvaardbaar. Dat de impact door derden niet mag onderschat worden is juist, maar dit verklaart zeker niet alles." In zijn hoedanigheid van voogdijminister heeft François Bellot altijd onderstreept dat de stiptheid voor hem en voor de pendelaars enorm belangrijk is. Hij verwacht dan ook van de CEO’s…
Persbericht

Strategische investeringen in het spoor: federale Ministerraad keurt samenwerkingsakkoord goed.

De Ministerraad heeft deze morgen het ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren dankzij het ‘waardevolle’ miljard goedgekeurd.Op voorstel van Minister van Mobiliteit François Bellot heeft de Regering op 31 maart 2017 beslist om een bedrag van één miljard courante euro te besteden aan de uitvoering van een aantal…
Persbericht

Het Vervoersplan 2017 van de NMBS gaat in: een beter spooraanbod ten dienste van de reizigers met meer treinen in de week en tijdens het weekend, zowel in de steden als in de rurale gebieden.

Minister van Mobiliteit François Bellot is blij met nieuwe Vervoersplan van de NMBS dat zondag ingaat. "In juni ging de Regering in op mijn verzoek om de nodige middelen toe te kennen aan de NMBS voor het uitwerken van een samenhangend vervoersplan met 5% meer aanbod. Vanaf zondag wordt dit plan een feit."Het Vervoersplan is het resultaat van overleg en inspraak uit verschillende hoeken: aan de reizigersorganisaties, de gewestelijke transportmaatschappijen en de lokale overheden werd…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.