Beleid

Persbericht

Carpoolstrook op de E411: Minister Bellot juicht deze primeur voor België toe.

Minister van Mobiliteit François Bellot verheugt zich over het initiatief om vanaf vandaag met een eerste carpoolstrook te experimenteren op de E411 in het Waalse Gewest.“Ik heb dit initiatief steeds ondersteund, eerst door de Wegcode aan te passen om het gebruik van de pechstrook als carpoolstrook mogelijk te maken, maar ook binnen het Executief Comité van de Mobiliteitsministers of in mijn contacten met mijn Luxemburgse ambtgenoot om de maatregel door te trekken tot over de grens met…
Persbericht

Wetsontwerp inzake strategische spoorweginvesteringen: het extra waardevolle miljard van François Bellot wordt bijna eenparig goedgekeurd door de kamer.

Vandaag 31 januari 2019 wordt een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de spoorwegmobiliteit in België. De Kamer heeft het wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren bijna eenparig goedgekeurd (112 stemmen voor, 4 onthoudingen)Met dit ontwerp wordt verzekerd dat de bedragen die…
Persbericht

De ministers van Vervoer uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland vragen om een ambitieuze Europese sociale agenda in de luchtvaartsector

De Europese luchtvaartsector heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Tegelijk staat de sector ook voor grote uitdagingen, zoals de verzadiging van het luchtruim, een forse concurrentiedruk en oneerlijke concurrentiële praktijken vanwege bepaalde derde landen, en onopgeloste vragen inzake sociale rechten. De lopende discussies en de herhaaldelijke stakingen in vele lidstaten van de Europese Unie illustreren de huidige ontevredenheid van de werknemers uit die sector.In de…
Persbericht

Week van de Mobiliteit: 4 miljoen euro van Smart Mobility Belgium voor 15 winnende projecten

Vijftien projecten die inzetten op slimme mobiliteit kunnen met steun van Smart Mobility Belgium aan de slag. Dat maken minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Mobiliteit François Bellot bekend tijdens deze Week van de Mobiliteit. De ministers reserveerden met Smart Mobility Belgium vier miljoen euro voor projecten die werken aan slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen. In totaal meldden 137 slimme mobiliteitsprojecten zich aan bij Smart Mobility Belgium. Deloitte…
Achtergrond

Pleziervaart

De sector van de pleziervaart is in volle groei. Jaarlijks worden er ongeveer 8000 pleziervaartuigen ingeschreven, en in 2017 werden bijna 6500 vaarbrevetten uitgereikt. Minister Bellot is bevoegd voor de pleziervaart op de binnenwateren, terwijl zijn collega staatssecretaris Philippe De Backer bevoegd is voor de pleziervaart op zee. De inspanningen van de Minister zijn gericht op het verder harmoniseren van de beide regimes, op het eenvoudiger en duidelijker maken van de regels en op het…
Persbericht

Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van de Wegalliantie

3rd Ministerial Meeting of “Road Alliance” – Ministers’ Statement Following the technical meeting, held on February 28th and March 1st 2018 in Vienna, and exchanges between Ministers in Ljubljana on April 25th, the Ministers and Representatives of the members of the Road Alliance, together with The Netherlands attending as an observer, met for their third ministerial meeting on May 14th in Brussels.On the occasion of this meeting, the Ministers of…
Persbericht

Procedure ‘handling’-operatoren op Brussels Airport afgerond

Brussels Airport Company heeft de opdracht voor de toekenning van de grondafhandelingslicenties op Brussels Airport gefinaliseerd. Om de zeven jaar worden nieuwe handlers aangewezen aan de hand van een selectieprocedure. De zogenaamde 'handling'-diensten verwijzen naar alle afhandelingsactiviteiten aan de grond in verband met het vliegverkeer die op de luchthavens worden uitgevoerd ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen, en die een sleutelrol vervullen in de luchtvaartketen.De periode…
Persbericht

Infrabel "MobiPulse"

Minister van Mobiliteit François Bellot is tevreden met de creatie door Infrabel van de tool "MobiPulse", een barometer van de reistijd met de trein en met de auto tijdens de spitsuren tussen Brussel en de provincies, en dit via de belangrijkste assen. Deze nieuwe tool is er op gericht om aan de pendelaars een beter en directer zicht te bieden op de stiptheid. Het is ook de bedoeling om zicht te krijgen op de gemiddelde reistijd, opgenomen tijdens dezelfde periodes, om vanuit het…
Persbericht

François Bellot: "De regering investeert in de toekomst: de Ministerraad keurt de plannen voor spoorinvesteringen goed"

Vandaag 2 februari 2018 heeft de Ministerraad de meerjareninvesteringsplannen 2018-2020 en de strategische meerjareninvesteringsplannen 2018-2031 van de NMBS en van Infrabel goedgekeurd. Via deze investeringsplannen investeert de regering 5,3 miljard euro in de Belgische spoorwegen. “Deze regering investeert in het spoor. Ook in de investeringsplannen staat de klant centraal: nieuwe rijtuigen, een meer moderne en meer comfortabele stationsinfrastructuur zonder excessen, investeringen in…
Persbericht

Stiptheidscijfers voor de maanden oktober en november 2017 – Reactie van voogdijminister François Bellot

Minister van Mobiliteit François Bellot heeft kennis genomen van de stiptheidscijfers van de NMBS en van Infrabel voor de maanden oktober en november 2017. "De cijfers zijn onaanvaardbaar. Dat de impact door derden niet mag onderschat worden is juist, maar dit verklaart zeker niet alles." In zijn hoedanigheid van voogdijminister heeft François Bellot altijd onderstreept dat de stiptheid voor hem en voor de pendelaars enorm belangrijk is. Hij verwacht dan ook van de CEO’s…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.