Beleid

Persbericht

Aanwijzing van de nieuwe CEO van Infrabel: Benoît Gilson is de opvolger van Luc Lallemand.

Minister van Mobiliteit François Bellot is gelukkig met de aanstelling van Benoît Gilson als nieuwe CEO van Infrabel.De Minister wijst erop dat de Regering haar keuze maakte uit een shortlist met 3 namen die door een zeer ervaren wervingsbureau werden geselecteerd onder talrijke Belgische en internationale profielen. De keuze voor Benoît Gilson werd gemaakt door de kern."De heer Gilson beheerst het Belgische spoorwezen door en door en kent de belangen en uitdagingen die het Belgische…
Persbericht

Gezamenlijke persmededeling van ministers Bellot en De Backer: de retributies voor de pleziervaart worden verlaagd

Een week voor de start van de Belgian Boatshow kondigen ministers De Backer en Bellot een verlaging aan van de tarieven voor het aanvragen van registratiebrieven en handelsplaten.Twee jaar geleden werd de nieuwe wet op de pleziervaart gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Om de sector de kans te geven zich aan deze nieuwe regels aan te passen werden een reeks overgangsmaatregelen voorzien, zo ook de overgang naar de unieke registratiebrief die de vlaggenbrieven op zee en de…
Persbericht

Carpoolstrook op de E411: Minister Bellot juicht deze primeur voor België toe.

Minister van Mobiliteit François Bellot verheugt zich over het initiatief om vanaf vandaag met een eerste carpoolstrook te experimenteren op de E411 in het Waalse Gewest.“Ik heb dit initiatief steeds ondersteund, eerst door de Wegcode aan te passen om het gebruik van de pechstrook als carpoolstrook mogelijk te maken, maar ook binnen het Executief Comité van de Mobiliteitsministers of in mijn contacten met mijn Luxemburgse ambtgenoot om de maatregel door te trekken tot over de grens met…
Persbericht

Wetsontwerp inzake strategische spoorweginvesteringen: het extra waardevolle miljard van François Bellot wordt bijna eenparig goedgekeurd door de kamer.

Vandaag 31 januari 2019 wordt een gedenkwaardige dag in de geschiedenis van de spoorwegmobiliteit in België. De Kamer heeft het wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 5 oktober 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de financiering van de strategische spoorweginfrastructuren bijna eenparig goedgekeurd (112 stemmen voor, 4 onthoudingen)Met dit ontwerp wordt verzekerd dat de bedragen die…
Persbericht

De ministers van Vervoer uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland vragen om een ambitieuze Europese sociale agenda in de luchtvaartsector

De Europese luchtvaartsector heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Tegelijk staat de sector ook voor grote uitdagingen, zoals de verzadiging van het luchtruim, een forse concurrentiedruk en oneerlijke concurrentiële praktijken vanwege bepaalde derde landen, en onopgeloste vragen inzake sociale rechten. De lopende discussies en de herhaaldelijke stakingen in vele lidstaten van de Europese Unie illustreren de huidige ontevredenheid van de werknemers uit die sector.In de…
Persbericht

Week van de Mobiliteit: 4 miljoen euro van Smart Mobility Belgium voor 15 winnende projecten

Vijftien projecten die inzetten op slimme mobiliteit kunnen met steun van Smart Mobility Belgium aan de slag. Dat maken minister van Digitale Agenda Alexander De Croo en minister van Mobiliteit François Bellot bekend tijdens deze Week van de Mobiliteit. De ministers reserveerden met Smart Mobility Belgium vier miljoen euro voor projecten die werken aan slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen. In totaal meldden 137 slimme mobiliteitsprojecten zich aan bij Smart Mobility Belgium. Deloitte…
Achtergrond

Pleziervaart

De sector van de pleziervaart is in volle groei. Jaarlijks worden er ongeveer 8000 pleziervaartuigen ingeschreven, en in 2017 werden bijna 6500 vaarbrevetten uitgereikt. Minister Bellot is bevoegd voor de pleziervaart op de binnenwateren, terwijl zijn collega staatssecretaris Philippe De Backer bevoegd is voor de pleziervaart op zee. De inspanningen van de Minister zijn gericht op het verder harmoniseren van de beide regimes, op het eenvoudiger en duidelijker maken van de regels en op het…
Persbericht

Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van de Wegalliantie

3rd Ministerial Meeting of “Road Alliance” – Ministers’ Statement Following the technical meeting, held on February 28th and March 1st 2018 in Vienna, and exchanges between Ministers in Ljubljana on April 25th, the Ministers and Representatives of the members of the Road Alliance, together with The Netherlands attending as an observer, met for their third ministerial meeting on May 14th in Brussels.On the occasion of this meeting, the Ministers of…
Persbericht

Procedure ‘handling’-operatoren op Brussels Airport afgerond

Brussels Airport Company heeft de opdracht voor de toekenning van de grondafhandelingslicenties op Brussels Airport gefinaliseerd. Om de zeven jaar worden nieuwe handlers aangewezen aan de hand van een selectieprocedure. De zogenaamde 'handling'-diensten verwijzen naar alle afhandelingsactiviteiten aan de grond in verband met het vliegverkeer die op de luchthavens worden uitgevoerd ten behoeve van luchtvaartmaatschappijen, en die een sleutelrol vervullen in de luchtvaartketen.De periode…
Persbericht

Infrabel "MobiPulse"

Minister van Mobiliteit François Bellot is tevreden met de creatie door Infrabel van de tool "MobiPulse", een barometer van de reistijd met de trein en met de auto tijdens de spitsuren tussen Brussel en de provincies, en dit via de belangrijkste assen. Deze nieuwe tool is er op gericht om aan de pendelaars een beter en directer zicht te bieden op de stiptheid. Het is ook de bedoeling om zicht te krijgen op de gemiddelde reistijd, opgenomen tijdens dezelfde periodes, om vanuit het…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.