Achtergrond

Pleziervaart

De sector van de pleziervaart is in volle groei. Jaarlijks worden er ongeveer 8000 pleziervaartuigen ingeschreven, en in 2017 werden bijna 6500 vaarbrevetten uitgereikt. Minister Bellot is bevoegd voor de pleziervaart op de binnenwateren, terwijl zijn collega staatssecretaris Philippe De Backer bevoegd is voor de pleziervaart op zee. De inspanningen van de Minister zijn gericht op het verder harmoniseren van de beide regimes, op het eenvoudiger en duidelijker maken van de regels en op het verminderen van de lasten voor de sector. De veiligheid is en blijft steeds de prioriteit.

De belangrijkste werven zijn de volgende: de opmaak van een nieuwe wet op de pleziervaart en de opmaak van een nieuwe Maritiem Wetboek. Op beide vlakken werd al belangrijke vooruitgang geboekt, zo werd het wetsontwerp betreffende de pleziervaart in mei 2018 aangenomen.

De wijzigingen en nieuwe teksten komen tot stand in nauwe samenwerking met de sector. Het Federaal Overlegplatform voor de pleziervaart (FOP) brengt vertegenwoordigers van de sector, de Federale Overheidsdienst en experten samen, en brengt advies uit inzake pleziervaartaangelegenheden binnen de federale bevoegdheid. Tijdens het vernieuwingsproces van de pleziervaartwetgeving werkte het FOP voorstellen uit inzake uitrusting en brevettering, die aan het brede publiek kenbaar werden gemaakt.