Persbericht

Infrabel "MobiPulse"

Minister van Mobiliteit François Bellot is tevreden met de creatie door Infrabel van de tool "MobiPulse", een barometer van de reistijd met de trein en met de auto tijdens de spitsuren tussen Brussel en de provincies, en dit via de belangrijkste assen. Deze nieuwe tool is er op gericht om aan de pendelaars een beter en directer zicht te bieden op de stiptheid. Het is ook de bedoeling om zicht te krijgen op de gemiddelde reistijd, opgenomen tijdens dezelfde periodes, om vanuit het centrum van de grote steden Brussel te bereiken. Een "maatschappelijke" factor, nl. de kostprijs van elke rit en de daaraan verbonden uitstoot van CO2, wordt eveneens meegegeven. "Dit zijn een aantal elementen die ons verder doen gaan in de goede richting ", zegt François Bellot, Minister van Mobiliteit. "Dit zal een duidelijker en meer realistisch beeld geven van de vertragingen die ervaren worden door de meerderheid van de pendelaars, maar zal de werknemers ook helpen om te kiezen voor de meest voordelige manier van reizen rekening houdend met de tijd, de kostprijs en de vervuiling".

De stiptheid van treinen is één van de drie belangrijkste prioriteiten voor het Belgische spoor, evenals de veiligheid, die de hoogste prioriteit geniet. Een derde prioriteit is de communicatie met de reiziger in geval van verstoord treinverkeer. "De stiptheid is een prioriteit voor de mensen die dagelijks of regelmatig de trein nemen, maar eveneens is het dat voor de spoorbedrijven en voor mijzelf als voogdijminister", zegt François Bellot.

Communicatie met de klant is erg belangrijk. "Na mijn aantreden in 2016 heb ik de heren Cornu en Lallemand gevraagd gegevens ter beschikking te stellen over de stiptheid van de treinen in het algemeen en van de treinen tijdens de spits in het bijzonder. Ik heb in dat verband ook een onderhoud gehad eind 2017 met de vertegenwoordigers van de reizigers om hun analyse van de vertragingen tijdens de spits te bespreken" geeft François Bellot aan. "De tool die Infrabel vandaag ter beschikking stelt kadert dan ook in deze context. Er is de zorg voor transparantie vanwege Infrabel en dat dient onderstreept te worden. Het is een kwestie van geloofwaardigheid van de verstrekte informatie”, zegt de Minister.

Deze transparantie zal zeker bijdragen aan een verbetering van het vertrouwen van de gebruikers ten opzichte van de spoorwegonderneming door het duidelijker beeld van de vertragingen die invloed hebben op een groot aantal passagiers tijdens de piekuren. Maar dat niet alleen. "Door tevens de gemiddelde reistijd met de auto in het spitsuur en op dezelfde routes mee te geven, denk ik dat MobiPulse meer automobilisten kan helpen te overtuigen dat de trein in veel gevallen een volwaardig alternatief is, sneller en minder vervuilend is dan de auto en dat zelfs wanneer de stiptheid niet perfect is. Tijdens de spits naar Brussel kan de auto geen enkele stiptheid garanderen, eerder het tegendeel", onderstreept François Bellot.

"Naast de cijfers moeten de twee spoorwegmaatschappijen zich blijven inspannen om de doelstelling van een verbeterde stiptheid te halen en dit vooral tijdens de spitsuren, waar een groter aantal reizigers betrokken zijn", besluit François Bellot.